Każdego roku około 30 milionów pasażerów europejskich linii lotniczych ma do czynienia z opóźnieniami i odwołaniami lotów. Z tego grona tylko zaledwie około 9 procent osób ma świadomość swojego prawa do odszkodowania. Zgodnie z rozporządzeniem EC 261/2004, istnieje szereg zasad dotyczących rekompensat i pomocy dla pasażerów linii lotniczych w przypadku, gdy odmówiono im przyjęcia na pokład, odwołano lot lub doszło do opóźnienia powyżej trzech godzin. Przepisy określają całą gamę uprawnień przysługujących pasażerom w przypadku niespodziewanej awarii lotu, oczywiście nie z ich winy.

Możesz złożyć wniosek o odszkodowanie EC 261, jeśli:

 • Leciałeś na lotnisko w UE na pokładzie unijnego przewoźnika
 • Do zdarzenia doszło w ciągu minionych 6 lat
 • Startowałeś z lotniska w UE dowolną linią lotniczą
 • Linia lotnicza nadal prowadzi swoją działalność
 • Incydent nie był spowodowany obiektywnymi „nadzwyczajnymi okolicznościami”.

Jak widać na powyższej rozpisce, nadzwyczajne okoliczności to jedyna sytuacja, w której nie możesz liczyć na żadne odszkodowanie. Poniżej wyjaśnimy, co to tak naprawdę znaczy.

Co EC 261 definiuje jako „nadzwyczajną okoliczność”?”

W rozporządzeniach określonych przez EC 261 „nadzwyczajna okoliczność” obejmuje dwa czynniki:

 • Coś się wydarzyło poza kontrolą linii lotniczej
 • Coś nie jest związane ze zwykłą działalnością linii lotniczej

Innymi słowy, jest to sytuacja, w której linia lotnicza nie ma kontroli nad wydarzeniami i nie może jej zapobiec ze względu na zwyczajne okoliczności.

Ale konkretnie – jakie to będą przykłady?

Ogólnie rzecz biorąc, sam termin odnosi się do dowolnej liczby scenariuszy, w których odwołanie lub opóźnienie lotu zostało spowodowane przez coś zupełnie niezwykłego. Do nadzwyczajnych okoliczności należą:

 • Zagrożenia bezpieczeństwa kraju
 • Interwencje wojskowe
 • Akty terroryzmu lub sabotażu
 • Ekstremalne warunki pogodowe
 • Klęski żywiołowe
 • Strajki kontrolerów ruchu lotniczego
 • Kwestie związane z bezpieczeństwem lotniska
 • Ukryte wady produkcyjne samolotów i urządzeń
 • Zderzenia z ptakami (stan na 2017 r.)

Ogółem: są to rzeczy, których linia lotnicza nie może w żaden sposób kontrolować ani im zapobiec. Nawet COVID-19 jest uważany za nadzwyczajną okoliczność. Niefortunnym aspektem tych okoliczności jest to, że linie lotnicze mogą je zlokalizować bez konieczności podawania pełnych szczegółów na temat tego, w jaki sposób okoliczność jest rzeczywiście nadzwyczajna.

Zatem uwaga! Aby udaremnić ewentualny proces reklamacyjny, linie lotnicze nigdy nie będą chciały podawać szczegółów okoliczności, licząc, że pasażer nie będzie drążył. Jednak każda linia lotnicza jest zobowiązana do podania szczegółów nadzwyczajnej okoliczności, gdy otrzyma takie żądanie od Krajowego Organu Wykonawczego.

Jakie okoliczności nie są uważane za nadzwyczajne?

Masz prawo do odszkodowania na podstawie EU 261 jeśli opóźnienie lub odwołanie Twojego lotu zostało spowodowane jedną z poniższych okoliczności:

 • Wszelkie problemy z personelem linii lotniczych (tzn. niedobory personelu lub spóźnieni członkowie załogi)
 • Zła pogoda, która miała wpływ na poprzedni lot
 • Odmowa przyjęcia na pokład z powodu przepełnienia lotu
 • Problemy techniczne związane z samolotem z wyjątkiem tych spowodowanych ukrytymi wadami produkcyjnymi
 • Uderzenie błyskawicy
 • Brakująca dokumentacja lotnicza
 • Inspekcje bezpieczeństwa

Bez wątpienia, najtrudniejszym do oceny aspektem opóźnienia lub odwołania lotu jest niekorzystna pogoda. Niektóre rodzaje pogody mogą należeć do kategorii „nadzwyczajnych okoliczności”, np. pył wulkaniczny w powietrzu lub klęska żywiołowa. Jednak zła pogoda sama w sobie albo uderzenie pioruna już nie. Śnieg, lód, mgła i podobne zdarzenia pogodowe podlegają interpretacji. Jeśli nie masz pewności, nadal możesz złożyć wniosek i sprawdzić, co mówi linia lotnicza.