Αντιμετωπίσατε ακύρωση πτήσης;

Επαληθευμένο από
Skycop
Airhelp
Claimcompass

Λάβετε αποζημίωση σε 3 απλά βήματα:

Ελέγξτε την επιλεξιμότητα για αποζημίωση.
Ακολουθήστε τις οδηγίες αξίωσης.
Λάβετε έως και 600 € ανά επιβάτη.
Δημοκρατία στην αγορά αποζημίωσης πτήσεων

Δημοκρατία στην αγορά αποζημίωσης πτήσεων

Προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε και να ενημερώσουμε τους επιβάτες για τα δικαιώματά τους σχετικά με τις ακυρώσεις πτήσεων. Το ιστολόγιό μας παρέχει ολοκληρωμένους πόρους για να βοηθήσει τα άτομα να διαχειριστούν την περίπλοκη διαδικασία υποβολής αίτησης αποζημίωσης. Πιστεύουμε στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού στην αγορά αποζημίωσης πτήσεων, όπου ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται για να αγωνιστεί για τα δικαιώματά του και να λάβει την αποζημίωση που του αξίζει.

Διαθέτουμε διάφορα εργαλεία και πόρους για να διευκολύνουμε την αξίωση αποζημίωσης ακυρωμένων πτήσεων. Για παράδειγμα η ιστοσελίδα μας διαθέτει υπολογισμό αποζημίωσης πτήσης, έλεγχο καταλληλότητας αξίωσης και δωρεάν πρότυπο για τη σύνταξη μιας επιστολής αξίωσης αποζημίωσης. Αυτά τα εργαλεία έχουν σχεδιαστεί για να απλοποιήσουν τη διαδικασία αξιώσεων και να βοηθήσουν τους επιβάτες αεροπορικών να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τον κανονισμό EC206/2004.

Όλα τα εργαλεία και οι πόροι σε ένα σημείο

Όλα τα εργαλεία και οι πόροι σε ένα σημείο

Κατανοούμε ότι οι επιβάτες αεροπορικών μεταφορών συνήθως προτιμούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εταιρειών αποζημίωσης για να τους βοηθήσουν με τις αξιώσεις τους. Γι’ αυτόν τον λόγο παρέχουμε αμερόληπτες αξιολογήσεις των μεγάλων εταιρειών αποζημίωσης πτήσεων, βαθμολογώντας με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στην αγορά αποζημίωσης πτήσεων παρέχοντας αυτές τις πληροφορίες.

Οι αξιολογήσεις μας έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την εταιρεία αποζημίωσης με την οποία θα συνεργαστούν και να διασφαλίσουν ότι γνωρίζουν το ιστορικό και τη φήμη της εταιρείας. Πιστεύουμε στην προώθηση της δημοκρατίας στην αγορά αποζημίωσης πτήσεων παρέχοντας στους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών τις πληροφορίες που χρειάζονται για να κάνουν τις καλύτερες επιλογές.

Ακυρώθηκε η πτήση σας;

Μην αφήσετε τα προβλήματα της ακύρωσης πτήσης να σας κοστίσουν – λάβετε αποζημίωση έως και 600 €!
Έλεγχος Αποζημίωσής Μου