Stávky leteckých společností nejsou nikdy zábavné. Jsou velmi nepříjemné pro cestující i letecké společnosti, ruší lety a způsobují zpoždění, dokud se nevyřeší. Dobrou zprávou je, že pokud jste se setkali s problémy způsobenými stávkou leteckých společností, můžete mít nárok na odškodnění – ale pouze v případě, že cestujete do Evropské unie nebo z ní.

Ověřte si odškodnění

 

Stávky leteckých společností – přehled nařízení

Podle nařízení ES č. 261 můžete mít nárok na odškodnění, pokud jste zpožděni kvůli stávce letecké společnosti. Nejedná se o nepředvídatelný problém a často mohl být vyřešen dříve, než přerostl v plnohodnotnou stávku. Letecké společnosti vám ji nenabídnou automaticky, takže budete muset podat žádost.

Kdy mám nárok na odškodnění?

Stávky leteckých společností jsou důvodem pro odškodnění podle ES 261; netýká se to ale všech letů. Abyste mohli podat žádost o odškodnění, musíte splnit určité okolnosti.

Nejprve si však řekněme, co je to stávka letecké společnosti? Stávka letecké společnosti zahrnuje jakékoli přerušení provozu, které se týká zaměstnanců leteckého dopravce, včetně pilotů, palubního personálu, letušek, inženýrů a dalších. Pod stávku leteckých společností spadají všichni, kteří pracují přímo pod leteckou společností a jsou nezbytní pro každodenní provoz. Při stávce nejsou letecké společnosti schopny dále fungovat, což způsobuje obrovská zpoždění a rozsáhlé počty zrušených letů.

Protože to firmy mohou ovlivnit, spadají stávky leteckých společností do působnosti ES 261. Klíčovým bodem je, že se musí jednat o zaměstnance letecké společnosti. Nemůže se jednat o zaměstnance letiště, což je něco jiného a na to se toto nařízení nevztahuje. Záleží na okolnostech a na odškodnění můžete mít nárok, pokud váš let splňuje následující kritéria.

 • Váš let se musí být v rámci  EU, ať už na začátku, nebo na konci, a stávka musí mít dopad na úsek letu v EU. Pokud jste v obou bodech letěli v rámci EU, jste v právu!
 • Zvažte, jak dlouhé bylo zpoždění. Bylo zpoždění alespoň tři hodiny nebo více?
 • Pokud byl váš let zrušen, měli jste méně než 14denní výpovědní lhůtu? Byla vaše rezervace potvrzena před stávkou, aby se na poslední chvíli změnila?

I když jste nastoupili na náhradní let, můžete mít nárok na odškodnění, pokud se váš nový let výrazně lišil od původního. Pokud se dotyčný let uskutečnil v posledních třech letech, splňuje podmínky podle ES 261.

Jedná se o relativně nové nařízení. Teprve v roce 2019 byly stávky leteckých společností zahrnuty pod EC 261, takže je důležité, abyste se zpětně podívali na všechny své zpožděné lety a zjistili, zda na odškodnění máte nárok. Evropský soudní dvůr v Lucemburku rozhodl, že letecké společnosti jsou odpovědné za chování svých zaměstnanců, a to se týká i stávek, které vedou ke zpoždění a zrušení letů. Toto rozhodnutí je dalším způsobem, jakým ES 261 vybízí letecké společnosti k odpovědnosti v naději na zlepšení leteckého průmyslu.

Zpoždění a zrušení cesty jsou nákladné nepříjemnosti a ve většině případů se jim lze vyhnout. Pokud jste se setkali se stávkou letecké společnosti, neváhejte a podejte žádost o odškodnění. Letecká společnost vám náhradu škody sama neposkytne, pokud o ni nepožádáte.

Kdy nemám nárok na odškodnění

ES 261 se týká odpovědnosti leteckých společností, takže pokud jsou odpovědné za zpoždění, musí vám podle zákona zaplatit za vaše nepříjemnosti a částka se liší v závislosti na délce zpoždění a cesty. Co se však stane, pokud za zpoždění odpovědné nejsou? Co když je to vina někoho jiného nebo zásah vyšší moci? Pokud za okolnosti, které způsobily zpoždění nebo zrušení letu, není odpovědná jejich letecká společnost, na odškodnění bohužel nemáte nárok. To se týká např:

 • bezpečnostní zásahy na letišti
 • stávky pracovníků odbavujících zavazadla
 • stávky personálu řízení letového provozu
 • politické nepokoje

Mimořádné okolnosti jsou všechny, které jsou mimo kontrolu letecké společnosti, takže záleží na okolnostech zpoždění. Může sem patřit nepříznivé počasí, i když z tohoto pravidla existují výjimky. Aby bylo možné zpoždění považovat za mimořádné okolnosti, musí letecká společnost přijmout veškerá přiměřená opatření předtím, než ke zpoždění došlo. Pokud například jiné letecké společnosti dokázaly bouřku zvládnout s přípravou, pak může být letecká společnost stále činěna odpovědnou.

Jde o přiměřená opatření, která mohou být z pohledu zákona nejasná. Z tohoto důvodu se můžete pokusit podat žádost, i když není technicky způsobilá podle ES 261. Některé letecké společnosti učiní gesto dobré vůle, aby se s cestujícími vyrovnaly a udržely si jejich přízeň. V opačném případě můžete spolupracovat přímo s jejich týmy zákaznického servisu, které vám pomohou změnit termín letu a dostat se do cílové destinace.

EC 261 chrání práva cestujících, ale také uznává, že letecké společnosti nemají pod kontrolou všechny okolnosti. Naneštěstí pro vás se EC 261 nevztahuje na nic, co lze kvalifikovat jako mimořádné okolnosti. Nezapomeňte, že své nároky můžete uplatnit pouze do tří let od původního zpoždění. Pokud k vašemu zpoždění došlo předtím, je už promlčené – i když splňuje kritéria.

Jaké odškodnění mohu získat?

Vaše odškodnění se bude lišit v závislosti na okolnostech vašeho problémus letem, proto je důležité vědět, na co máte nárok. Pokud je problém pod kontrolou letecké společnosti, měli byste mít nárok na odškodnění podle ES 261, i když se jeho výše bude lišit. Naštěstí jsou zavedeny příslušné normy.

Zrušení letu

Ke zrušení letů dochází neustále, ale pokud k němu došlo v důsledku stávky leteckých společností v EU, můžete mít nárok na odškodnění za způsobené nepříjemnosti, ale musíte nejprve podat žádost. Pokud vás letecká společnost neinformovala alespoň 14 dní předem nebo vám nenabídla srovnatelný let, můžete mít nárok na odškodnění až do výše 600 EUR.

Níže uvedená tabulka uvádí, o jakou částku můžete žádat v závislosti na délce zpoždění a vzdálenosti letu. Pokud máte místo přistání v EU, vztahuje se na vás nařízení ES 261.

Do 2 hodin2 - 3 hodiny3 – 4 hodinyVíc než 4 hodinyNepřišlo vůbecVzdálenost
€125€250€250€250€250Všechny lety do 1,500
€200€200€400€400€400Lety v  EU nad 1,500 km
€200€200€400€400€400Lety mimo EU od 1,500 km do 3,500 km
€300€300€300€600€600Lety mimo EU nad 3,500 km

Zpoždění

Zpoždění letů pro stávky leteckých společností jsou taky běžné. Pokud došlo ke zpoždění vašeho letu v důsledku stávky leteckých společností v EU máte taky nárok na odškodnění.

V tabulce níže zistíte, o jakou částku můžete žádat v závislosti na délce zpoždění letu a a vzdálenosti letu podle nařízení ES 261.

Do 3 hodin3 – 4 hodinyVíc než 4 hodinyNepřišlo vůbecVzdálenost
€ –€250€250€250Všechny lety do 1,500
€ –€400€400€400Lety v  EU nad 1,500 km
€ –€400€400€400Lety mimo EU od 1,500 km do 3,500 km
€ –€300€600€600Lety mimo EU nad 3,500 km

Byl váš let narušen?


Nedovolte, aby vás narušení letu o něco připravilo – získejte kompenzaci až 600 €!
Začněte nyní

Odepření vstupu na palubu

Týká se to všech případů, kdy je vám odepřen vstup do letadla, a jedním z nejčastějších důvodů je přeplněné letadlo, protože letecká společnost předala více letenek, než je kapacita letadla. V takovém případě máte nárok na odškodnění. Pokud vám byl odepřen nástup do letadla z důvodu stávky letecké společnosti, můžete mít rovněž nárok na odškodnění.

Musíte pochopit, proč vám byl odepřen nástup na palubu letadla, a pokud můžete, získat to písemně. Pokud je let pouze zpožděn, výše odškodnění závisí na délce vašeho zpoždění. Kdykoli je vám proti vaší vůli odepřen nástup na palubu a není to vaše vina, máte nárok na odškodnění.

Jaká jsou má práva?

Když dojde ke stávce letecké společnosti, je důležité, abyste znali svá práva. Pomůže vám to získat odškodnění, které si za své nepříjemnosti zasloužíte. Pokud je problém v režii letecké společnosti a ne na samotném letišti, můžete získat zpět část svých ztrát.

Na co mám nárok

Na co máte nárok, záleží na tom, jak dlouho budete mít zpoždění, ale máte nárok na péči během čekání. To zahrnuje:

 • jídlo a občerstvení během čekání.
 • přístup ke komunikaci, pokud ji potřebujete, včetně dvou telefonních hovorů, faxů a e-mailů.
 • ubytování přes noc, pokud je váš let zpožděn přes noc.
 • dopravu na letiště a z letiště, pokud potřebujete přenocovat nebo se můžete po letu vrátit domů.

Vaše práva se zvyšují s délkou zpoždění, proto se nebojte žádat od letecké společnosti to, co vám náleží. Nenabídnou vám to, pokud o to nepožádáte.

Mohu si vyměnit letenku?

Ano, let si můžete přebookovat, pokud byl zrušen nebo zpožděn o více než 5 hodin. Od letu můžete zcela odstoupit a v takovém případě vám bude vrácena celá částka včetně daní a poplatků za služby. Můžete také požádat o přebookování na jiný let. Pokud se čas výrazně liší od původního letu, můžete přesto požádat o odškodnění. Stávkám leteckých společností lze předcházet, proto nezapomeňte uplatnit svůj nárok na náhradu škody.

A co stávky v minulosti

Pokud jste se v posledních třech letech setkali se zrušením nebo zpožděním letu, můžete o odškodnění požádat i dodatečně. Nejste vázáni na to, abyste tak učinili v daném okamžiku, a to včetně případů, kdy dojde ke stávce leteckých společností. Soudci poprvé rozhodli, že stávky leteckých společností nejsou mimořádnými okolnostmi v roce 2019, takže dokud platí časová lhůta, můžete stále žádat o odškodnění. Zpoždění a zrušení letů v důsledku opatřní při pandemii COVID-19 nemá nárok na odškodnění v žádném ohledu.

Závěr

Podle článku 261 Smlouvy o ES máte spoustu práv, pokud jde o nárok na odškodnění, a nyní, když se stávky leteckých společností počítají mezi ovlivnitelné okolnosti, jich máte ještě více! Podívejte se zpět na svá zpoždění a zjistěte, zda se na ně vztahují. Pokud o to požádáte, můžete získat až 600 EUR.

O autorovi

Scott Welsch

Scott Welsch je londýnský advokát. Specializuje se na cestovní právo a chce lidi poučit o jejich právech jako evropských cestovatelů. Mnoho společností poskytujících odškodnění za let se snaží nalákat své zákazníky sliby o rychlých službách, úspěšnosti a penězích, které vrátili zákazníkům. Pro nezkušeného a vystresovaného cestovatele sedícího na podlaze letiště to vypadá jako nejlepší možnosti. Naším hlavním posláním je udržovat srovnávací seznam aktuální, což vám pomůže rozhodnout se spolupracovat pouze s výjimečnými společnostmi, které dostojí svým nablýskaným slibům.

 

x

Žádejte až 600 € za zpožděný nebo zrušený let.

Všechny země
Všechna letiště
Všechny letecké společnosti
Ověřte si odškodnění