Letecké společnosti vám někdy nedovolí nastoupit do letadla. Tomu se říká odepření nástupu na palubu, a pokud to není vaší vinou, můžete mít nárok na odškodnění, i když jeho výše závisí na tom, kam letíte a jak dlouho zpoždění trvá. Pokud je na vině letecká společnost, máte svá práva.

Ověřte si odškodnění

 

Co dělat, když mi byl odepřen nástup na palubu?

Pokud jste si zakoupili místo a obdrželi potvrzení, máte platnou letenkui. Bohužel letecké společnosti někdy prodávají více míst, než kolik jich mají v letadle, v naději, že lidé zruší let nebo se nedostaví. Pokud se tak nestane, jsou nuceny odmítnout někomu nástup do letadla. Být vyřazen z důvodu nadměrného počtu míst je nepříjemné, ale jste chráněni podle EC 261 a dalších předpisů v závislosti na tom, kam letíte.

Zde je vše, co potřebujete vědět o tom, co dělat dál, pokud vám odmítnou nástup na palubu. Dostanete se do cílové destinace a za své potíže můžete požadovat až 600 eur.

Lety v EU

Pokud vám byl odepřen nástup na palubu při letu v EU nebo v určitém vzdušném prostoru EU, vztahuje se na vás nařízení ES 261. Pokud splňujete schválená kritéria, můžete podat žádost o dodatečné odškodnění. Přestože je v Evropě overbooking méně častý, stává se, takže je důležité být vybaven správnými informacemi o tom, co dělat dál. Níže je doporučení, jak postupovat:

 1. Dobrovolně se svého místa nevzdávejte. Než začne letecká společnost vyřazovat cestující, nabídne jim výhody za to, že se dobrovolně vzdají své rezervace. Protože jsou stále zoufalejší, mohou být výhody lákavé, a pokud jejich celková výše přesahuje 600 eur, můžete zvážit, zda je přijmete, pokud to bude ve váš prospěch. Jen vězte, že se v takovém případě vzdáváte práva na budoucí odškodnění za tento let.
 2. Pokud se nikdo dobrovolně nevzdá svého místa a vy máte tu smůlu, že vás odmítnou vzít na palubu, zeptejte se, proč vás vyřadili. Dejte si důvody písemně potvrdit. Přestože nejčastějším důvodem bývá překročení kapacity letadla, mohou se vyskytnout i jiné, proto si od letecké společnosti zajistěte oficiální dokumentaci.
 3. Požádejte o náhradní let do cílové destinace. Letecká společnost vám musí poskytnout nejbližší nejrychlejší trasu, i když není nabízena jejím prostřednictvím. Pokud chcete, můžete požádat o vrácení peněz a letenku do místa, odkud jste přiletěli, pokud nejste doma.
 4. Okamžitě požádejte o odškodnění. Podle ES 261 vám musí letecká společnost zaplatit před odletem z letiště. Tato kompenzace je doplňkem k novému letu nebo vrácení peněz. Pokud je to možné, měly by vám také poskytnout stravu a občerstvení, pokud jste byli zpožděni přes dobu jídla. Kromě toho, pokud je váš let zpožděn přes noc, by vám měly také poskytnout ubytování v hotelu, dopravu a veškeré osobní věci, které můžete potřebovat v důsledku odepření rezervace.
 5. Uschovejte si veškerou dokumentaci, včetně palubních lístků, účtenek a dalších informací, které vám mohou pomoci v případu. Pokud vám už na letišti nevyplatí uspokojivou náhradu, můžete později podat žádost o odškodnění.

Abyste měli nárok na odškodnění za odepření nástupu na palubu, musí být na vině letecká společnost. Například pokud máte zpoždění vy a nedorazíte včas k odbavení, nepočítá se to. Kromě toho, pokud jste představovali bezpečnostní problém nebo ohrožení bezpečnosti letadla, může vám být nástup na palubu rovněž odepřen. Tyto náklady jdou na vaši odpovědnost. EC 261 se vztahuje pouze na ty, za které jsou odpovědné letecké společnosti, z nichž nejčastější je overbooking.

Lety v USA

Americké právo pro cestující není tak vyspělé jako ES 261, ale odepření nástupu na palubu z důvodu overbookingu je jednou z oblastí, kde mají jasně definovaná práva cestujících. Máte nárok na odškodnění, pokud je na vině letecká společnost. Nežádali jste sami o přebookování a tudiž jsou povinny vás vyplatit. Zde je uvedeno, co musíte udělat dále, abyste si zajistili vše potřebné k podání žádosti o odškodnění.

 1. Nevzdávejte se svého místa dobrovolně. Stejně jako v Evropě, pokud se dobrovolně vzdáte místa v letadle, vzdáváte se práva žádat o odškodnění v budoucnu. Opět zvažte, co vám nabízejí. Některé letecké společnosti mají ve svých podmínkách napsáno, že vám nabídnou pouze určitou asi peněz, takže si uvědomte limity. Pokud je letecká společnost v dost zoufalé situaci, může se rozhodnout přehodnotit své vlastní stanovy v naději, že někoho přiměje, aby se přihlásil dobrovolně.
 2. Zeptejte se, proč vám byl odepřen nástup do letadla. V USA máte nárok na odškodnění pouze v případě, že vám byl odepřen nástup do letadla z důvodu překročení kapacity letadla. Pokud můžete, vyžádejte si tento důvod písemně. Pomůže vám to později, pokud budete muset podat žádost o odškodnění.
 3. Spolupracujte s leteckou společností na novém letu. Jsou povinny vás přepravit nejbližším dostupným letem do vaší cílové destinace, i když to není let s nimi. Pokud o náhradní let nestojíte a raději byste si nechali vrátit peníze, můžete to udělat také. Vrátí vám peníze za nevyužitou část letenky a v případě potřeby vás pošlou zpět domů. Máte možnosti, i když se vám to při odmítnutí nástupu do letadla možná nezdá.
 4. Požádejte o dodatečnou kompenzaci. Pokud jste od nich již nic nepřijali a dobrovolně jste se nevzdali svých práv, máte nárok na dodatečnou kompenzaci, jejíž výše bude pravděpodobně uvedena ve smluvních podmínkách letecké společnosti. Než o kompenzaci požádáte, ujistěte se, že jste si vědomi její maximální výše, pro případ, že se pokusí částku snížit. Na letišti by vám měli vyplatit peníze v hotovosti, v cestovních poukázkách nebo v jiné formě.
 5. Uschovejte si veškerou dokumentaci, včetně palubního lístku, cestovních dokladů, účtenek a všech dalších dokladů, které prokazují, že vám byl odepřen nástup do letadla z důvodu překročení počtu míst a že jste museli zaplatit další náklady. Vždy můžete podat stížnost i později, až si vše ujasníte.

Na odepření nástupu do letadla z důvodu nadměrného počtu míst se vztahují americké cestovní zákony, takže se nebojte požádat o to, na co máte právo

Medzinárodní lety

Při mezinárodních cestách můžete mít nárok na odškodnění za odepření nástupu do letadla v závislosti na tom, kam cestujete. EU 261 se vztahuje na většinu Evropy, ale existují i další předpisy, které se vztahují na mezinárodní cesty, například Montrealská úmluva. Naštěstí i u nich platí to samé jako u evropského předpisu. Zjistěte si vopřed jaká opatření platí v oblasti, kam cestujete, abyste věděli, co dělat v případě potřeby, nebo se obraťte na zákaznický servis. Některé z nich nabízejí kompenzaci jako gesto dobré vůle.

 1. Nevzdávejte se dobrovolně svého místa, pokud se nechcete vzdát svých práv na budoucí odškodnění.
 2. Zeptejte se, proč vám byl odepřen nástup do letadla, a pokud můžete, vyžádejte si písemné zdůvodnění. Později je budete potřebovat k podání žádosti o odškodnění, proto ihned přimějte leteckou společnost, aby se přihlásila k odpovědnosti.
 3. Požádejte o náhradní let, vrácení peněz nebo cestu domů. Máte možnosti, a když budete s leteckou společností vyjednávat, buďte zdvořilí, ale rozhodní. Zaplatili jste za letenku a máte právo dostat se tam, kam potřebujete.
 4. Uschovejte si všechny účtenky, cestovní doklady, palubní vstupenky a další dokumenty. Přemýšlejte o všem, co vám pomůže prokázat váš případ. Pokud vám vznikly další výdaje, můžete mít v závislosti na zákoně možnost požádat o náhradu škody a/nebo odškodnění.

Zákony se v jednotlivých zemích liší, proto si je před odjezdem dobře prostudujte.

Byl váš let narušen?


Nedovolte, aby vás narušení letu o něco připravilo – získejte kompenzaci až 600 €!
Začněte nyní

Jaké odškodnění mohu získat?

Výše odškodnění závisí na tom, kam cestujete. Pokud je vám v EU odepřen nástup do letadla, můžete v závislosti na okolnostech získat až 600 EUR. Nezapomeňte, že odepření nástupu na palubu musí být v kompetenci letecké společnosti, abyste měli nárok na odškodnění. Pokud tomu tak není, je chyba na vaší straně. To platí i v případě, že přijdete pozdě k odletu, vyrušujete, nemáte řádné doklady a podobně.

V USA se částka, kterou můžete požadovat, liší podle letecké společnosti. Neexistují zde žádné stanovené normy jako v jiných zemích. Jedinou pevnou podmínkou, která platí, je, že abyste měli nárok na kompenzaci z důvodu overbookingu, musí vám být odepřen nástup do letadla. Podle Montrealské úmluvy můžete podat žádost na náhradu škody, kterou vám odepření nástupu na palubu způsobilo. Vzhledem k tomu, že se jedná o šedou oblast v právu odškodnění za lety, může být nejjednodušší spolupracovat s odborníkem, který vám pomůže získat peníze, na které máte nárok.

Jak podat reklamaci

Odmítnutí nástupu do letadla je možné kompenzovat, pokud vám nebyl umožněn nástup do letadla bez vašeho zavinění. V závislosti na tom, kam letíte, musíte splnit různá kritéria, takže musíte pochopit, o co žádáte. Nárok můžete podat sami prostřednictvím letecké společnosti nebo spolupracovat se specializovanou společností, která váš případ vyřídí. Obojí má své výhody i nevýhody a zde se dozvíte, co můžete očekávat.

Pokud chcete podat žádost sami, musíte shromáždit veškerou dokumentaci a spolupracovat přímo s leteckou společností. Odškodnění můžete získat přímo na místě nebo poté, co se obrátíte na zákaznický servis. Jakmile budou mít vše k dispozici, žádost přezkoumají a určí váš nárok. Letecké společnosti mohou váš nárok zamítnout, proto se připravte na podání odvolání a předložení dalších požadovaných dokumentů. Tento proces může být zdlouhavý a vaše šance jsou různé.

Chcete-li podat žádost u specializové společnosti, předložte svůj případ přímo jí. Vše přezkoumají a zjistí, zda podle nich vyhrajete. Tyto společnosti obvykle přijímají pouze případy, o kterých vědí, že je mohou vyhrát. Je to proto, že poplatek dostanou pouze v případě, že vyhrajete, takže je v jejich nejlepším zájmu brát pouze bezvýznamné případy! Pokud společnost bude muset váš případ předat soudu, mohou vás čekat další poplatky. Při přímé spolupráci s právníkem často získáte odškodnění rychleji, ale nedostanete celou částku na zaplacení jejich poplatků.

Ať tak či onak, nejdůležitější věc, kterou můžete udělat, je podat žádost. Pokud tak neučiníte, nikdy odškodnění nezískáte.

Závěr

Pokud vám byl odepřen nástup na palubu, máte podle mnoha zákonů nárok na odškodnění – pokud to bylo v kompetenci letecké společnosti. Nejčastěji se tak stane z důvodu nadměrného rezervování letadla, což vůči vám není fér. Spolupracujte s týmy zákaznického servisu na místě, abyste získali nový let a odškodnění. Pokud se tak nestane, můžete vždy podat žádost o odškodnění.

O autorovi

Scott Welsch

Scott Welsch je londýnský advokát. Specializuje se na cestovní právo a chce lidi poučit o jejich právech jako evropských cestovatelů. Mnoho společností poskytujících odškodnění za let se snaží nalákat své zákazníky sliby o rychlých službách, úspěšnosti a penězích, které vrátili zákazníkům. Pro nezkušeného a vystresovaného cestovatele sedícího na podlaze letiště to vypadá jako nejlepší možnosti. Naším hlavním posláním je udržovat srovnávací seznam aktuální, což vám pomůže rozhodnout se spolupracovat pouze s výjimečnými společnostmi, které dostojí svým nablýskaným slibům.

 

x

Žádejte až 600 € za zpožděný nebo zrušený let.

Všechny země
Všechna letiště
Všechny letecké společnosti
Ověřte si odškodnění