Přijdete na let brzy, jen abyste se podívali na tabuli a zjistili, že je buď zrušen, nebo zpožděn. Co teď? Přesně tomuto dilematu čelí každý rok miliony cestujících v letecké dopravě. Jako cestující se můžete cítit naprosto bezmocní. Naštěstí máte určitá práva, pokud jde o nepříliš žádoucí výsledky letu. Díky nařízení EU č. 261/2004 můžete za zpožděné nebo zrušené lety požadovat částku až 600€. Nejlepší na tom všem je, že k tomu, abyste mohli sami žádat o odškodnění za let v EU, nepotřebujete právníka ani pomoc zvenčí. Níže vám nastíníme, jak žádat o odškodnění za zpožděný nebo zrušený let v EU.

Statistiky ukazují, že pouze 2 % cestujících v letecké dopravě, kteří mají nárok na odškodnění, se ročně úspěšně domáhají těchto peněz. To znamená, že neuvěřitelných 98 % podvedených cestujících se o uplatnění nároku ani nepokusí. Seznamte se se svými právy cestujících, která jsou stanovena v předpisu EU 261, a získejte to, co vám letecký dopravce dluží.

Jak žádat o odškodnění za zpožděný let

Při zpoždění letu je stále možné vzít situaci do vlastních rukou. Budete potřebovat pouze dostatek trpělivosti a porozumění právům cestujících v souvislosti se zpožděným letem. I když to nemusí být nutně procházka růžovým sadem, získat odškodnění, které vám náleží není nemožné.

Pojďme si rozebrat kroky, jak žádat o odškodnění za zpožděný let v EU.

#1. Obraťte se na leteckého dopravce, ne na prostředníka

Při uplatnění nároku na odškodnění za zpožděný let je důležité obrátit se na leteckou společnost, která let provozovala, nikoli na společnost, u které jste si let rezervovali. Pokud jste například provedli rezervaci na rezervačním webu třetí strany, jako je Expedia, ale let byl provozován společností British Airways, měla by být vaše žádost o odškodnění směřována na společnost British Airways.

Jakmile si ujasníte, na koho se obrátit, budete se chtít obrátit vhodným způsobem. Mnoho leteckých společností vás vyzve k vyplnění online formuláře. Jiné vás mohou požádat, abyste je kontaktovali poštou. Nejjednodušší a nejefektivnější je však kontaktovat je e-mailem. Jejich e-mailovou adresu najdete na jejich webových stránkách v sekci „kontakt“ nebo „podpora“.

#2. Uveďte podrobnosti o tom, co se stalo

Ať už se rozhodnete kontaktovat leteckou společnost jakkoli, musíte přesně popsat, co se stalo. Váš dopis/e-mail/formulář by měl obsahovat následující informace:

  • Popis toho, co se s vaším letem stalo
  • Kolik peněz požadujete za narušení letu
  • Příslušnou citaci z nařízení EU č. 261/2004

Snažte se zachovat chladnou hlavu a udržovat pozitivní komunikaci. Nebuďte hulvátští ani svárliví, protože osoba, která bude s vámi komunikovat, pravděpodobně není tím, kdo způsobil vaše problémy.

Po tomto kroku se vám může dostat kladné odpovědi na vaši žádost o odškodnění. Pokud se tak stane, máte vyhráno! Někteří však odškodnění zpočátku odmítnou, čímž se dostáváte ke kroku 3.

#3. Eskalujte svůj původní nárok

Pokud vám bylo odškodnění původně zamítnuto, můžete svůj nárok postoupit národnímu orgánu pro vymáhání práva nebo subjektu alternativního řešení sporů. Nezřídka se stává, že letečtí dopravci o daných událostech lžou nebo využívají toho, že cestující mají přehled o předpisech. Pokud se domníváte, že vám náleží odškodnění podle EU 261, obraťte se se svým nárokem na Úřad pro civilní letectví, regulační orgán nebo rozhodce.

#4. Vydejte se k soudu pro drobné spory

Pokud letecká společnost odmítne vyplatit odškodnění navzdory rozhodnutí vnitrostátního orgánu pro vymáhání práva nebo strany pro alternativní řešení sporů nebo pokud letecká společnost uvede, že váš nárok „zpracovává“, máte poslední možnost. Můžete se obrátit se stížností na soud pro drobné spory. V takovém případě se samozřejmě můžete poradit s právníkem nebo si najmout advokáta.

Jak žádat o odškodnění za zrušený let

Zrušení letu může úplně překazit cestovní plány. Může dokonce změnit některé aspekty vašeho života. Stejně jako uplatnění nároku na odškodnění za zpožděný let vyžaduje i uplatnění nároku na odškodnění za zrušený let trpělivost, čas a dobrou znalost práv cestujících podle EU 261. Vězte, že v mnoha případech je snazší získat odškodnění za zrušený let než za zpožděný let.

Pojďme si rozebrat jednotlivé kroky, jak si sami vyžádat odškodnění za let podle norem EU.

#1. Oslovte správnou leteckou společnost nebo zúčastněnou stranu

Stejně jako v případě zpožděného letu se obraťte přímo na leteckou společnost. Nekontaktujte stranu, kterou jste využili k rezervaci letu. Pokud jste například provedli rezervaci online u společnosti Air France, ale dopravcem byla společnost Delta, obraťte se přímo na ni. Totéž platí, pokud jste si letenku rezervovali na stránkách třetí strany, jako je například Expedia. Kontaktováním nesprávné zúčastněné strany ztratíte drahocenný čas. Při získávání odškodnění je čas velmi důležitý.

Chcete-li kontaktovat leteckou společnost kvůli zrušenému letu, je obvykle nejcennějším způsobem oslovení e-mail. E-mailovou adresu zpravidla najdete na stránce podpory na jejich hlavní webové stránce. Telefonní hovor je sice taky jednou z možností, ale často nikam nevede. E-mail vám umožní promyšleně popsat, co se stalo, aniž byste byli pod tlakem druhé strany na lince.

#2. Napište si každý detail toho, co se stalo

Čím podrobněji svůj případ popíšete, tím větší máte šanci získat odškodnění. Nyní není čas na to, abyste byli neurčití nebo vynechávali důležité detaily. Pouhé zapomenutí na tak zásadní věc, jako je čas vzletu, může vést k zamítnutí žádosti. Obsah vašeho dopisu nebo e-mailu by měl obsahovat:

  • Podrobný popis toho, co se stalo: Které číslo letu bylo zrušeno? Jak jste byli informováni? Za jak dlouho jste byli informováni? Byli jste přesměrováni? Pokud ano, na jaký let? S jakým zpožděním jste dorazili do cílové destinace?
  • Jakou částku požadujete jako odškodnění za zrušený let?
  • Příslušný text týkající se nařízení EU 261 (jeho uvedení podpoří váš případ).

Po tomto kontaktu vám letecká společnost může, ale nemusí přiznat odškodnění. Pokud tak neučiní, přejděte ke třetímu kroku.

#3. Kontaktujte příslušné třetí strany

Pokud byla vaše žádost zamítnuta, můžete se obrátit na vnitrostátní orgán pro vymáhání práva nebo na systém alternativního řešení sporů. Některé letecké společnosti budou za každou cenu lhát, aby vám odškodnění zamítly. Pokud se domníváte, že nedodržují vaše práva stanovená v EU 261, můžete svůj nárok eskalovat na výše uvedené strany nebo na regulační orgán. V závislosti na tom, v jaké zemi jste doma, se můžete obrátit také na národní letecký úřad, který se bude zabývat vašimi nároky na odškodnění za let.

#4. Podejte žalobu k soudu

Obecně platí, že k tomuto kroku by se mělo přistupovat až v krajním případě. Za podání žaloby bude nutné zaplatit poplatky a pravděpodobně budete muset zvážit vyhledání právní pomoci. Některé soudy budou rovněž vyžadovat, abyste se dostavili osobně.

Znáte svá práva jako cestující

How to claim EU flight compensation on your own

Podle EU 261 mají cestující letecké společnosti právo na náhradu škody, odškodnění nebo přesměrování v závislosti na konkrétní situaci. Kromě vrácení peněz za letenku nebo náhradní let můžete mít nárok na odškodnění za zrušení letu, pokud je splněno několik klíčových podmínek. Tyto podmínky jsou následující:

  • Upozornila vás letecká společnost na zrušení letu? Pokud ano, kdy?
  • Poskytla náhradní let? Pokud ano, kdy měl odletět a kdy přiletět?

Pokud vám dopravce oznámil zrušení letu 14 dní před odletem, nemáte na odškodnění nárok. Pokud vám to oznámil do 14 dnů před odletem, záleží na podmínkách nabízeného náhradního letu.

Pokud vám letecká společnost zrušení letu neoznámila až do příjezdu na letiště, platí stejná pravidla, jako kdyby vás upozornila 7 dní před odletem nebo méně.

Pokud vás navíc letecká společnost upozornila do 14 dnů před odletem, ale neposkytla možnost náhradního letu, máte také nárok na odškodnění.